Nyheder November 2016

Desværre har vores formand, Kirsten Skovgaard, måttet trække sig fra bestyrelsen og dermed også fra formandsposten på grund af et alt for stort arbejdspres. Bestyrelsen vil gerne takke Kirsten for sin indsats i en vanskelig tid for foreningen, oven på fejlagtige forlydender om dens snarlige ophør, med vigende medlemstal og dermed faldende indtægter, og med øgede udgifter til især porto.

Generalforsamlingen og bestyrelsen har håndteret de økonomiske udfordringer ved nu kun at udsende Entomologiske Meddelelser én gang årligt, som et dobbelthæfte. Derudover vil artikler løbende blive gjort tilgængelige som pdf-filer.

Bestyrelsen havde planlagt et efterår med flere arrangementer, men det lykkedes kun at få et par af disse realiserede. Det er vi kede af, og vi beklager at orienteringen til medlemmerne ikke har været god nok.

På et bestyrelsesmøde d.14.11.2016 har bestyrelsen konstitueret sig med en ny fungerende formand, Claes Kirkeby Theilgaard. Derudover består bestyrelsen af flg:

 • Anne Andersen, redaktør af Entomologiske Meddelelser
 • Aslak Kappel Hansen, ansvarlig for hjemmeside og sociale medier
 • Mathias Just Justesen, ansvarlig for e-mail
 • Palle Jørum, næstformand og sekretær
 • Jan Pedersen
 • Jan Fischer Rasmussen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg
 • Jesper Julskov Schlie, kasserer
 • Philip Francis Thomsen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg, programansvarlig
Til bestyrelsen er desuden knyttet:

 • Thomas Simonsen, redaktionen
 • Jytte Fredskov, sekretærhjælp/holder foreningens medlemskartotek ajour.
Kommende arrangementer

 • 6. december: Julemøde med foredrag af Jan Pedersen. 
 • Januar: En foredragsaften er i støbeskeen, men endnu ikke helt på plads. Dato følger.
 • Februar: Vi forventer at kunne afholde en foredragsaften. Dato følger.
 • Marts: Entomologisk Årsmøde. Dato følger.
 • 4. April: Ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag.
Sæt kryds i kalenderen – nærmere info om de enkelte arrangementer kommer senere.


Foredrag: Jul i Australien

Entomologisk Forening inviterer til juleforedrag den 6. december om Jan Pedersens år i Australien. Der vil være præsentation af spændende fund og fortællinger fra ‘Down Under'.

Traditionen tro byder Entomologisk Forening efter foredraget på lidt juleguf og -knas.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis i ankommer efter 19:30 kan i ringe til Aslak (61271719) for at blive lukket ind.Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 250 kr. for personlige medlemmer og 300 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her.
Se mere under Foreningens formål og virke.