Cikader

Mon ikke de fleste først og fremmest forbinder cikader med lydbilleder fra troperne eller Sydeuropa. Men vi har også masser af cikader her i landet, hvor over 330 arter er registreret. Der er imidlertid så godt som ingen, der beskæftiger sig med disse kræ her i landet. De danske cikader udviser en usædvanlig stor farverigdom og rummer flere arter med pudsige former. Det kræver dog en lup eller kraftig nærsynethed at iagttage deres form- og farvepragt, da de med enkelte undtagelser blot er nogle få mm store.

I troperne finder vi derimod nogle veritable kæmper - og arter med næsten groteske former og gevækster.

Entomologisk Forening inviterer til foredrag den 17. januar 2017 om Cikader af Lars Skipper. Lars Skipper er tilknyttet allearter.dk og har arbejdet med flere grupper af næbmundede insekter. Senest har han kigget nærmere på cikaderne, hvilket bla. har resulteret i en nylig udgivet introduktion til gruppen i et hæfte i serien Natur&Museum.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis i ankommer efter 19:30 kan i ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Blodcikaden (Cercopis vulnerata) er en nytilkomment og iøjenfaldende art i den danske fauna

Blodcikaden (Cercopis vulnerata) er en nytilkomment og iøjenfaldende art i den danske fauna


Invitation til Entomologisk Årsmøde

Hermed indbydes til det traditionelle årsmøde, som afholdes på Naturhistorisk Museum Aarhus.

Værter er Nordjysk Lepidopterologklub og Aarhus Entomologklub i samarbejde med museet.

Reserver allerede nu dagene:       

11.-12. marts 2017

Vi vil senere udsende program og detaljer om tilmelding til møde og til spisning lørdag aften og frokost søndag. Og følg med på hjemmesiden www.aarhus-entomologklub.dk

Den foreløbige plan er

11. marts              12.00 Dørene åbnes, så udstillerne kan sætte deres kasser på den bedste plads.

                               13.00 officiel åbning, Museumsdirektør Bo Skaarup, NHMA

                               14.00 besøg i museets insektsamlinger

                               15.00 Særudstillingerne præsenteres

Foreløbig er planlagt: DKs netvinger: Ole Fogh Nielsen og europæiske sandrandøjer, Hipparchia, subgenus parahipparchia: Morten s. Mølgaard.

Vi har glædeligvis fået tilsagn fra de handlende om at præsentere deres tilbud til os om rekvisitter mv og litteratur. – Men naturligvis har de ikke hele varelagret med, så ring/mail i forvejen og efterlys eller bestil dine ønsker.

BENFIDAN:  Ring til Bent Hansen (9772 4466), Fruevej 125, 7900 Nykøbing Mors

ENTOTECH.: Mail til Bjarne Skule : uglebo@mail.dk, - gerne i god tid før årsmødet!

APOLLO BOOKSELLERS: Mail/ ring til Peder Skou: info@apollobooks.dk – tlf 6226 3737 – www.apollobooks.com

12. marts : Vi glæder os til søndag formiddag med den brede vifte af store og små meddelelser. Foreløbigt har vi planlagt, at Thomas Simonsen holder en kortere forelæsning over DNA-brug i artsbestemmelser, i systematikken og i studiet af evolutionen. – Per Stadel Nielsen rapporterer fra arbejdet i EFU. – Bjarne Skule præsenterer sin nye danske ugle Syngrapha miceogamma .

Vi er selvsagt glade for alle kommenterer og ideer, både til særudstillinger og indlæg og meddelelser, både lørdag og søndag!

Ring/ mail til Sv. B. Larsen 86988008, mob 24236312 – svendblarsen@gmail.comNyheder November 2016


Desværre har vores formand, Kirsten Skovgaard, måttet trække sig fra bestyrelsen og dermed også fra formandsposten på grund af et alt for stort arbejdspres. Bestyrelsen vil gerne takke Kirsten for sin indsats i en vanskelig tid for foreningen, oven på fejlagtige forlydender om dens snarlige ophør, med vigende medlemstal og dermed faldende indtægter, og med øgede udgifter til især porto.

Generalforsamlingen og bestyrelsen har håndteret de økonomiske udfordringer ved nu kun at udsende Entomologiske Meddelelser én gang årligt, som et dobbelthæfte. Derudover vil artikler løbende blive gjort tilgængelige som pdf-filer.

Bestyrelsen havde planlagt et efterår med flere arrangementer, men det lykkedes kun at få et par af disse realiserede. Det er vi kede af, og vi beklager at orienteringen til medlemmerne ikke har været god nok.

På et bestyrelsesmøde d.14.11.2016 har bestyrelsen konstitueret sig med en ny fungerende formand, Claes Kirkeby Theilgaard. Derudover består bestyrelsen af flg:

 • Anne Andersen, redaktør af Entomologiske Meddelelser
 • Aslak Kappel Hansen, ansvarlig for hjemmeside og sociale medier
 • Mathias Just Justesen, ansvarlig for e-mail
 • Palle Jørum, næstformand og sekretær
 • Jan Pedersen
 • Jan Fischer Rasmussen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg
 • Jesper Julskov Schlie, kasserer
 • Philip Francis Thomsen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg, programansvarlig
Til bestyrelsen er desuden knyttet:

 • Thomas Simonsen, redaktionen
 • Jytte Fredskov, sekretærhjælp/holder foreningens medlemskartotek ajour.
Kommende arrangementer

 • 6. december: Julemøde med foredrag af Jan Pedersen. 
 • Januar: En foredragsaften er i støbeskeen, men endnu ikke helt på plads. Dato følger.
 • Februar: Vi forventer at kunne afholde en foredragsaften. Dato følger.
 • Marts: Entomologisk Årsmøde. Dato følger.
 • 4. April: Ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag.
Sæt kryds i kalenderen – nærmere info om de enkelte arrangementer kommer senere.


Foredrag: Jul i Australien

Entomologisk Forening inviterer til juleforedrag den 6. december om Jan Pedersens år i Australien. Der vil være præsentation af spændende fund og fortællinger fra ‘Down Under'.

Traditionen tro byder Entomologisk Forening efter foredraget på lidt juleguf og -knas.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis i ankommer efter 19:30 kan i ringe til Aslak (61271719) for at blive lukket ind.Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 250 kr. for personlige medlemmer og 300 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her.
Se mere under Foreningens formål og virke.