Ekskursion: Vandbiller på Amager Fælled

Danmark har omkring 300 billearter, der tilbringer større eller mindre dele af deres aktive liv under vand. Vandkalve, vandkærer og sivbukke hører til de mest kendte grupper, da nogle af deres arter er store eller iøjnefaldende flotte. 

Grapæhoderes donatesAmager Fælled er kendt for en artsrig fauna af arter, der lever i stillestående småsøer, vandhuller, grøfter og sjapvandsområder. Specielt de rene, solrige sjapvandsområder, der jævnligt tørrer helt ud, har en usædvanlig og artsrig fauna af arter, der er tilpasset til at udnytte den slags forhold. Mange af dem er dog små og kan være svære at artsbestemme. Vi prøver at registrere så mange arter som muligt, og der fortælles undervejs om nogle af arternes liv og specialiseringer. Vi møder utvivlsomt også diverse andre vandkræ.


PRAKTISK

Turleder: Mogens Holmen


Tid: Søndag den 15. april 2018, kl. 13.00 – ca. 16.

Mødested: Plænen lige øst for Danhostel-vandrehjemmet med adressen Vejlands Allé 200, 2300 København S. Bemærk at Danhostels P-plads kun er for deres gæster: Der findes betalingsparkering ved f.eks. Bellacentret på modsatte side af Vejlands Allé.

Medbring: Gummistøvler. Gerne også evt. eget udstyr som f.eks. vandketsjer, sorterebakke, glas til opbevaring af kræene, en god lup og
bestemmelseslitteratur.


Vi glæder os til en fantastisk spændende tur!Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Tirsdag d. 17. april kl. 19.30

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum og starter kl. 19.30. Adgang via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30.

Om fornødent kan Jan Pedersen kontaktes på tlf. 20 83 19 92    

Foredrag efter generalforsamlingen: Natur og insekter i Thailand ved Jan Fischer Rasmussen


Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.


Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede


Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser 
tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.
Se mere under Foreningens formål og virke.