Møder‎ > ‎

Kommende møder

Invitation til Entomologisk Årsmøde

Hermed indbydes til det traditionelle årsmøde, som afholdes på Naturhistorisk Museum Aarhus.

Værter er Nordjysk Lepidopterologklub og Aarhus Entomologklub i samarbejde med museet.

Reserver allerede nu dagene:       

11.-12. marts 2017

Vi vil senere udsende program og detaljer om tilmelding til møde og til spisning lørdag aften og frokost søndag. Og følg med på hjemmesiden www.aarhus-entomologklub.dk

Den foreløbige plan er

11. marts              12.00 Dørene åbnes, så udstillerne kan sætte deres kasser på den bedste plads.

                               13.00 officiel åbning, Museumsdirektør Bo Skaarup, NHMA

                               14.00 besøg i museets insektsamlinger

                               15.00 Særudstillingerne præsenteres

Foreløbig er planlagt: DKs netvingerOle Fogh Nielsen og europæiske sandrandøjer, Hipparchia, subgenus parahipparchia: Morten s. Mølgaard.

Vi har glædeligvis fået tilsagn fra de handlende om at præsentere deres tilbud til os om rekvisitter mv og litteratur. – Men naturligvis har de ikke hele varelagret med, så ring/mail i forvejen og efterlys eller bestil dine ønsker.

BENFIDAN:  Ring til Bent Hansen (9772 4466), Fruevej 125, 7900 Nykøbing Mors

ENTOTECH.: Mail til Bjarne Skule : uglebo@mail.dk, - gerne i god tid før årsmødet!

APOLLO BOOKSELLERS: Mail/ ring til Peder Skou: info@apollobooks.dk – tlf 6226 3737 – www.apollobooks.com

12. marts : Vi glæder os til søndag formiddag med den brede vifte af store og små meddelelser. Foreløbigt har vi planlagt, at Thomas Simonsen holder en kortere forelæsning over DNA-brug i artsbestemmelser, i systematikken og i studiet af evolutionen. – Per Stadel Nielsen rapporterer fra arbejdet i EFU. – Bjarne Skule præsenterer sin nye danske ugle Syngrapha miceogamma .

Vi er selvsagt glade for alle kommenterer og ideer, både til særudstillinger og indlæg og meddelelser, både lørdag og søndag!

Ring/ mail til Sv. B. Larsen 86988008, mob 24236312 – svendblarsen@gmail.com


Foredrag: Bombardérbiller – kræ med krudt i 

Den 14. marts kl 19:30

af Mogens Hansen & Palle Jørum

Bombardérbiller udgør en særlig underfamilie (Brachininae) inden for løbebillefamilien. I Danmark og i Norden i det hele taget lever kun én art af bombardérbiller: Brachinus crepitans. Men under varmere himmelstrøg er gruppen ganske artsrig og rummer arter tilpasset mange forskellige biotoptyper.

Det helt unikke ved bombardérbillerne er deres kemiske forsvarssystem, som siden 1960’erne er blevet grundigt udforsket og beskrevet. Når en bombardérbille sætter en angriber skakmat, går det ikke stille af og sker under anvendelse af sofistikeret biokemi.

I Danmark lever bombardérbillen kun på en enkelt lokalitet, ved Sose på det sydlige Bornholm. Lokaliteten blev fredet i 1997, særligt for at sikre bombardérbillens fremtid, og Bornholms regionskommune gennemfører en naturpleje af området. Hvordan er det så gået siden fredningen trådte i kraft, og hvordan er status for arten i dag? Resultaterne af feltundersøgelser, senest i 2015, fremlægges og diskuteres i relation til den gennemførte plejeindsats og fredningens formål.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30.


Ekskursion: Nymfer af guldsmede og vandnymfer
Lørdag den 22. april 2017, kl. 10.00-? . 

Mødested/parkering ved Skovløberhuset i nordkanten af Freerslev Hegn: Ved Freerslev Hegn 4A, 3400 Hillerød.
Ekskursionsleder: Mogens Holmen

Bøllemosen i Freerslev Hegn rummer på det tidspunkt nymfer (larver) af næsten 20 forskellige arter af guldsmede og vandnymfer. Vi vil kigge på artskendetegn mv ud fra, hvad vi fanger. Er der tid nok, kan vi evt. køre videre til andre steder for at møde yderligere nogle arter.

Gummistøvler nødvendigt. Hvis du har vandketsjer, sorterebakke, opbevaringsglas, god lup og bestemmelseslitteratur, må det vældig gerne medbringes.

Der vil muligvis være nogle fredelige kreaturer i området, når ekskursionen finder sted.