Møder‎ > ‎

Kommende møder

Hvor vild er Vild Campus?

I foråret 2015 anlagde virksomheden Urban Green i samarbejde med Københavns Universitet under navnet Vild Campus fire haver der efterligner fire forskellige danske biotoper på Nørre Campus med det formål at øge interessen for og understøtte den undervisning og forskning, der foregår i biodiversitet. Når man etablerer en ny biotop er det en fordel at følge udviklingen. Ud over den øgede mangfoldighed af floraen, der direkte er skabt ved etableringen, er det imidlertid ukendt, hvilken betydning biotophaverne har på den lokale biodiversitet. Derfor er disse biotophaver blevet undersøgt med henblik på at undersøge forekomsten og diversiteten af blomstertilknyttede insekter som bier og svirrefluer. Der blev fokuseret på ligheder og forskelle i faunaen mellem de forskellige biotoper afhængig af type, størrelse og alder, samt spredning af insekter mellem biotophaverne. 

Entomologisk Forening inviterer til foredrag tirsdag den 27. februar 2018 om Vild Campus af Birgitte Hyldal Vollmer. Birgitte er i gang med et speciale på Københavns Universitet om insektfaunaen på Vild Campus.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30.

Vild Campus i fuld flor.