Møder‎ > ‎

Kommende møder

Bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med fokus på tovinger

Tirsdag d. 31. oktober vil der være bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med særligt fokus på bestemmelse af tovinger. Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger. Har du selv nogle dyr liggende, er du hjertelig velkommen til at medbringe disse, men der vil også være mulighed for at låne nogle øve-insekter, hvis du ikke lige selv har nogle tovinger liggende i skuffen.

Vil man hellere bestemme andre leddyrgrupper, er man selvfølgelig også meget velkommen til dette. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed. Tilmelding er ikke nødvendig.

Det vil være muligt at købe øl og vand.

 

Sted og tid: Universitetsparken 15, bygning 3, 3. sal. Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.30-21.30

For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.


Foredrag: Stankelben i urørt og forstligt drevet skov

Ophør af skovdrift er et middel til at fremme biodiversiteten i danske skove, men der mangler viden om effekten hos en lang række organismegrupper. Stankelben udgør en arts- og talrig gruppe i europæiske skove, og spiller dermed en vigtig rolle i nedbryderkæden samt fødenettet. Som led i et større biodiversitetsprojekt er stankelbendiversiteten blevet sammenlignet i syv skovområder på Østsjælland med urørte og forstligt drevne parceller. Formålet har været at besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben. Derudover er der blevet indsamlet en række struktur- og miljøparametre i skovene, som giver os et unikt indblik i stankelbens økologi.

Entomologisk Forening inviterer til foredrag tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.30 om Stankelben af David Byriel.

Sted og tid: Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis I ankommer efter 19:30 kan I ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind

For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.