Foredrag: Bombardérbiller – kræ med krudt i 

Den 14. marts kl 19:30

af Mogens Hansen & Palle Jørum

Bombardérbiller udgør en særlig underfamilie (Brachininae) inden for løbebillefamilien. I Danmark og i Norden i det hele taget lever kun én art af bombardérbiller: Brachinus crepitans. Men under varmere himmelstrøg er gruppen ganske artsrig og rummer arter tilpasset mange forskellige biotoptyper.

Det helt unikke ved bombardérbillerne er deres kemiske forsvarssystem, som siden 1960’erne er blevet grundigt udforsket og beskrevet. Når en bombardérbille sætter en angriber skakmat, går det ikke stille af og sker under anvendelse af sofistikeret biokemi.

I Danmark lever bombardérbillen kun på en enkelt lokalitet, ved Sose på det sydlige Bornholm. Lokaliteten blev fredet i 1997, særligt for at sikre bombardérbillens fremtid, og Bornholms regionskommune gennemfører en naturpleje af området. Hvordan er det så gået siden fredningen trådte i kraft, og hvordan er status for arten i dag? Resultaterne af feltundersøgelser, senest i 2015, fremlægges og diskuteres i relation til den gennemførte plejeindsats og fredningens formål.

Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30.


Ekskursion: Nymfer af guldsmede og vandnymfer
Lørdag den 22. april 2017, kl. 10.00-? . 

Mødested/parkering ved Skovløberhuset i nordkanten af Freerslev Hegn: Ved Freerslev Hegn 4A, 3400 Hillerød.

Ekskursionsleder: Mogens Holmen

Bøllemosen i Freerslev Hegn rummer på det tidspunkt nymfer (larver) af næsten 20 forskellige arter af guldsmede og vandnymfer. Vi vil kigge på artskendetegn mv ud fra, hvad vi fanger. Er der tid nok, kan vi evt. køre videre til andre steder for at møde yderligere nogle arter.

Gummistøvler nødvendigt. Hvis du har vandketsjer, sorterebakke, opbevaringsglas, god lup og bestemmelseslitteratur, må det vældig gerne medbringes.

Der vil muligvis være nogle fredelige kreaturer i området, når ekskursionen finder sted.Nyheder November 2016


Desværre har vores formand, Kirsten Skovgaard, måttet trække sig fra bestyrelsen og dermed også fra formandsposten på grund af et alt for stort arbejdspres. Bestyrelsen vil gerne takke Kirsten for sin indsats i en vanskelig tid for foreningen, oven på fejlagtige forlydender om dens snarlige ophør, med vigende medlemstal og dermed faldende indtægter, og med øgede udgifter til især porto.

Generalforsamlingen og bestyrelsen har håndteret de økonomiske udfordringer ved nu kun at udsende Entomologiske Meddelelser én gang årligt, som et dobbelthæfte. Derudover vil artikler løbende blive gjort tilgængelige som pdf-filer.

Bestyrelsen havde planlagt et efterår med flere arrangementer, men det lykkedes kun at få et par af disse realiserede. Det er vi kede af, og vi beklager at orienteringen til medlemmerne ikke har været god nok.

På et bestyrelsesmøde d.14.11.2016 har bestyrelsen konstitueret sig med en ny fungerende formand, Claes Kirkeby Theilgaard. Derudover består bestyrelsen af flg:

 • Anne Andersen, redaktør af Entomologiske Meddelelser
 • Aslak Kappel Hansen, ansvarlig for hjemmeside og sociale medier
 • Mathias Just Justesen, ansvarlig for e-mail
 • Palle Jørum, næstformand og sekretær
 • Jan Pedersen
 • Jan Fischer Rasmussen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg
 • Jesper Julskov Schlie, kasserer
 • Philip Francis Thomsen, EF’s repræsentant i EFU, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg, programansvarlig
Til bestyrelsen er desuden knyttet:

 • Thomas Simonsen, redaktionen
 • Jytte Fredskov, sekretærhjælp/holder foreningens medlemskartotek ajour.
Kommende arrangementer

 • 6. december: Julemøde med foredrag af Jan Pedersen. 
 • Januar: En foredragsaften er i støbeskeen, men endnu ikke helt på plads. Dato følger.
 • Februar: Vi forventer at kunne afholde en foredragsaften. Dato følger.
 • Marts: Entomologisk Årsmøde. Dato følger.
 • 4. April: Ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag.
Sæt kryds i kalenderen – nærmere info om de enkelte arrangementer kommer senere.Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 250 kr. for personlige medlemmer og 300 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her.
Se mere under Foreningens formål og virke.