Manuskriptets udformning m.m.

Entomologiske Meddelelser optager først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi (inkl. Færøerne og Grønland). Hovedvægten lægges på artikler, der bidrager til kendskab til den danske entomofauna (insekter, spindlere, tusindben og skolopendre), til nordeuropæiske og arktiske insekters taksonomi, økologi, funktionsmorfologi, biogeografi, faunistik, m.v.

Mindre artikler (under en side) kan optages som "Mindre Meddelelser". Desuden optages orienterende stof i form af refererende artikler, samleartikler og anmeldelser af entomologisk litteratur.

Manuskriptet skal være skrevet med dobbelt linjeafstand og bred venstremargin. Der må ikke understreges, og der må ikke bruges store bogstaver (versaler) i overskrifter o. lign. Titlen skal være kort og præcis. Dansksprogede artikler forsynes med en engelsk undertitel og et fyldigt engelsk abstract.

Litteraturlisten skal kun omfatte publikationer, der er citeret i artiklen. Referencerne listes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Tidsskrifters navne skrives helt ud.

Illustrationer skal enten være blanke fotografiske kopier af god kvalitet eller stregtegninger, diagrammer eller kort, der er udført med tusch. Figurerne nummereres fortløbende, og figurteksterne skal skrives på særskilte ark.

Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der straks rettes og returneres. Rettelser mod manuskriptet kan forlanges betalt af forfatteren. Forfatteren modtager 50 gratis særtryk. Yderligere særtryk kan bestilles ved returnering af korrekturen og betales af forfatteren. Af "Mindre Meddelelser" og anmeldelser leveres ikke korrektur og særtryk.

Vi har fundet to eksempler frem, så du kan se det færdige resultat. Filerne er i pdf-format og kræver Adobe Reader (tidligere kendt som Acrobat Reader) for at kunne læses.