Entomologiske Medd. Bind 80 - 1

Hent samlet pdf

Brun Kejserguldsmed Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Aeshnidae, Odonata) fundet på Færøerne i 2011 
af Jens-Kjeld Jensen & Ole Fogh Nielsen

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea)
af Henning Bang Madsen & Isabel Calabuig

Fluefaunaen i Lille Vildmose
af Esben Bøggild

Billesamleren Ernst Jünger
Af Michael Karlsson Pedersen

Viggo Mahler Jensen
Af Frank Jensen & Palle Jørum