Entomologiske Medd. Bind 78 - 1

Nye fund af t.ger (Heteroptera) på Færøerne 
af Søren Tolsgaard & Jens-Kjeld Jensen

Oversigt over de danske vår.uer (Trichoptera) – og deres regionale udbredelse
af Peter Wiberg-Larsen